menu

Срокове и условия

Условия за ползване

Този уебсайт е разработен като услуга на ГлаксоСмитКлайн. Като всяка друга услуга, въпреки че полагаме всички възможни усилия, информацията на този уебсайт може да изгуби своята актуалност с течение на времето.

Никоя част от информацията, публикувана на уебсайта, не може да се счита за съвет или препоръка, нито като мотивация за вземане на решение или за предприемане на действие. Важно е да се доверявате единствено на съвета на здравен специалист, който да Ви консултира в зависимост от Вашия конкретен случай.

ГлаксоСмитКлайн не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на сайта, нито за своевременната й актуализация. Тези материали са предоставени „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПРИСЪЩИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ЛИПСА НА ПОДВЕЖДАНЕ. Някои юрисдикции не позволяват изключване на присъщи гаранции, така че горното изключение може да не се отнася до Вас.

Базираният в България уебсайт може да Ви препрати към други уебсайтове в Интернет, включително сайтове на дъщерни дружества на ГлаксоСмитКлайн в други страни. ГлаксоСмитКлайн не може да носи отговорност за информация, публикувана на уебсайтове на трети страни, които са извън неин контрол. Въпреки че ГлаксоСмитКлайн полага усилия да предоставя линкове само към уебсайтове на трети страни, които спазват действащите закони и регламенти и стандартите, присъщи за ГлаксоСмитКлайн, Ви молим да обърнете внимание, че съдържанието на тези уебсайтове на трети страни е предмет на промяна без задължение да се уведомява ГлаксоСмитКлайн. Ето защо ние не можем да сме отговорни и поемаме правна отговорност за информация или мнение, съдържащо се в уебсайт на трета страна.

Авторски права и интелектуална собственост

С настоящото ГлаксоСмитКлайн Ви разрешава да копирате публикувани на сайта материали само за нетърговски цели, при условие че всяко копие на такъв материал трябва да съдържа означение за авторските или другите права на интелектуална собственост, както и поместена декларация за отказ от предоставяне на авторски права и интелектуална собственост на този уебсайт.

Ползване на информацията

Всякакви съобщения от потребители (с изключение на лична или здравна информация, която е предмет на защита от политиката на GSK за неприкосновеност на личните данни в Интернет) се считат за неповерителни и не са предмет на интелектуална собственост и GSK може да използва информацията за всякаква цел, в това число за възпроизвеждане, публикуване и други, а също може да използва идеите за всякакви цели, в това число и търговски.